WISC-R

Wechsler tarafından geliştirilen zihinsel becerileri ölçen bir zeka testidir. Sözel zeka bölümler ve performans zeka bölümleri olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Her iki bölümde de 6 alt test bulunur. İlk bölüm genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama ve sayı dizisinden oluşur. İkinci bölüm resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, şifre ve labirentlerden oluşur. 6 – 16 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur.

 

WISC-IV

Wechsler tarafından geliştirilmiş olan zihinsel becerileri ölçmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşur. Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olmak üzere dört alt grupta toplanır. 6 – 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi

56 eksik cümleyle 8 – 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanan A formu ve 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki bireylere uygulanan B formu olan bir projektif testtir. Test, tamamlanması beklenen eksik cümlelerden oluşur. Eksik cümlelerin tamamlanmasıyla bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını, duygu ve düşüncelerinin yansımalarını tahmin edebilmek mümkündür.

 

D2 Dikkat Testi

Dikkat ve konsantrasyonu ölçen bir testtir. 9 – 60 yaş aralığındaki bireylere uygulanır. 14 satır, 47 karakter ve 658 itemi içermektedir. ‘D’ ve ‘p’ harfleri kullanılarak oluşturulmuş olan bu testte, harflerde üç farklı işaret bulunmaktadır ve ‘d’ harfinin iki işaretli olanlarının bulunması istenmektedir.

 

Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat eksikliği, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çekmesi gibi durumlarda dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. 10 – 20 yaş aralığındaki kişilere uygulanır. Testin uygulanmasında süre önemlidir. Test materyali, sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harflerden oluşur.

 

Catell 3-A Zeka Testi

R.B. Catell tarafından geliştirilmiş olan ve 46 maddeden oluşan bir zeka performans testidir. Form bireye verilir ve belirli bir sürede yanıtlanması istenir. 14 yaş üzeri bireylere uygulanır.

 

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bireylerin ilgi ve yeteneklerini daha iyi tanımalarında, okul ve ders seçimlerinde bireye uygulanan bir mesleki tercih envanteridir. Holland’ın belirlediği altı farklı kişilik tipine yönelik olarak oluşturduğu envanterdir ve bu kişilik tipine sahip bireylerin tipik olarak hangi meslekleri seçtiğine dair bilgiler elde etmek amacıyla kullanılır.

 

TAT (Tematik Algı Testi)

30 resim ve 1 boş karttan oluşan projektif bir kişilik testidir. Bireye resimli kartlar gösterilir ve bireyin kartta gördüklerinden yola çıkıp her kart için bir hikaye anlatması istenir. Gençlerle ve yetişkinlerle çalışırken kullanılabilir. Zaman sınırlaması yoktur.