Evlilikte öfke kontrolü, problemleri ve yönetimi 10 Mar 2023

Öfke, sevinç ya da korku gibi diğer tüm duygularımız gibi olağandır. Ancak öfke duygusunun kontrol edilmemesi bireyler arasında olumsuz ve istenmeyen neticeleri beraberinde getirmektedir.

Evlilikte Öfke Kontrolü

Evlilikte öfke problemi ise çiftleri boşanmaya iten en önemli sebepler arasındadır. Bir evliliğin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edebilmesi için öfke sorunun kontrol altına alınması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, öfke bastırılması gereken değil, yönetilmesi gereken bir duygudur. Duygusal bir ilişki içerisinde öfke duygusu da olağan olabilir. Burada önemli olan nokta, öfkeyi nasıl yaşadığımız ve nasıl yansıttığımızdır. Çiftlerin birbirlerine karşı öfke duyduklarında, bunu içlerinde biriktirmemeleri ve mutlaka konuşarak sakin bir dille paylaşmaları, evlilikte öfke kontrolü açısından oldukça önemlidir. Çiftlerin birbirini anlayarak iletişim kurması, saygı ve sevgi dili eşliğinde, sorunlara çözümsel açıdan yaklaşmaları ani öfke patlamalarını engelleyebilir.

Evlilikte öfke patlamaları çiftlerin birbirleri ile iletişim sorunu yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Örneğin, çiftlerden biri öfkesini kontrol edemiyorsa ve bunun sonucunda duygusal ya da fiziksel şiddet gerçekleşiyorsa, diğer eş zaman içerisinde karşısındakiyle iletişim kurmaktan uzaklaşabilir. Bu durum çiftler arası büyük bir iletişim kopukluğuna ve zamanla ilişkinin bitmesi sonucunu doğurabilmektedir.

Tüm bu sebeplerden dolayı öfke kontrol bozukluğu yaşayan birey ya da çiftler bu sorunu mutlaka çözme yoluna gitmelidirler. Özellikle öfke problemi olan bireyin, bunun tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu kabul etmesi, bu problemin başarıyla üstesinden gelinmesinde büyük role sahiptir.

Evlilikte Öfke Probleminin Nedenleri Nelerdir?

Evlilikte öfke probleminin yaşanmasına neden olan bazı faktörler bulunuyor. Dolayısıyla öfke sorunu yaşayan bireyin, bu sorununun çözülebilmesi için öncelikle altta yatan bazı temel nedenler incelenmelidir.

Maddi Problemler

Evlilik ilişkisi içerisinde yaşanan maddi problemler, diğer birçok sorunun tetikleyicisidir. Çiftlerden birinin yaşadığı parasızlık, yüksek miktarda borç sıkıntısı ya da işsizlik gibi problemler öfke patlamalarının çoğunluklu sebepleri arasında gösterilebilir. Çünkü maddi sıkıntısı olan birey, bu sıkıntıyı taşımakta zorlanır, beklentilerini ve duygularını diğer eşle paylaşmaktan utanabilir ya da çekinebilir. İçinde biriktirdiği tüm bu duygular ise zamanla ani öfke patlamalarının kaynağını oluşturur. Böyle durumlarda, öfke sorunu yaşanmaması için çiftlerin birbirlerine karşı tamamen şeffaf ve açık bir kullanmaları gerekir. Maddi sorunu olan bireyin, diğer eşle bunu paylaşması ve gerektiğinde yardım talebinde bulunması evlilik ilişkisinin daha sağlıklı bir temel üzerinde yürümesine yardım eder.

Çocuklukta Öfkeye Maruz Kalma

Öfke sorunu olan birey, çocukluk yaşlarında kendi çekirdek ailesi içerisinde öfke sorunuyla tanışmış olabilir. Ailesi içinde öfke kontrol sorunu yaşayan biriyle sık zaman geçirmiş olması ve buna maruz kalması sonucu, kendi öz kişiliğine de bu özelliği kodlayabilir. Çocukluk çağında öğrenilen tüm bilgiler ve duygular bu sebeple çok önemlidir.

Psikolojik Nedenler

Evlilikte öfke probleminin yaşanmasına neden olan en önemli faktörlerden biri de bireylerin taşıdığı psikolojik rahatsızlıklardır. Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, depresyon ya da kaygı bozukluğu problemini taşıyan bireyler, evlilik yaşamları içerisinde öfkelerini kontrol etmede zorluk çekebilirler. Böyle bir durumda, eşlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü bir tutumla yaklaşmaları oldukça önemlidir. Var olan psikolojik rahatsızlık, mutlaka psikoterapi seansları ile tedavi altına alınmalıdır.

Eşlerin Birbirleriyle Yaşadığı İletişim Problemleri

Eşlerin birbirleriyle açık ve net bir dil kullanmamaları, isteklerini doğrudan ifade edememeleri evlilikte iletişim kopukluğu yaşanmasına sebep olabilir. Sağlıklı ve doğrudan bir iletişimin olmadığı evliliklerde, ani öfke patlamaları yaşanabilir. Dolayısıyla, eşlerin birbirlerinden ve ilişkiden beklentilerini dürüstçe ve yapıcı bir şekilde, karşılıklı, sakin ve sevecen bir dil bularak konuşmaları gerekmektedir.

Evlilikte Eşler Arasında Öfke Problemleri Nelere Sebep Oluyor?

Evlilikte öfke sorunu, eşlerin zamanla birbirlerinden uzaklaşmalarına, kopmalarına ve ailede yaşayan diğer bireyler açısından da yıpratıcı birçok psikolojik etkiye sebep olmaktadır. Öfke kontrol bozukluğu tedavi edilmediğinde, eşler için “boşanmak” kaçınılmaz bir sondur.

Ailede yaşayan çocukların psikolojileri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Öfke sorunu olan ve tedavi edilmeyen bireyin çocuğu da büyüdüğünde aynı davranışı ilişkisinde gösterebilir. Bununla birlikte, ani öfke patlamalarının yaşandığı evde büyüyen bazı çocuklar, depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirler.

Öfke kontrolü olmayan koca ya da öfke kontrolü olmayan erkek, çocuklarının ve eşinin ruh sağlığı üzerinde derin izler bırakabilir. Özellikle, fiziksel bir şiddete dönüşmemesi açısından, evlilik içerisinde yaşanan öfke probleminin çok fazla vakit geçirmeden öfke terapisi ile tedavi altına alınması mutlaka önemlidir.

Evlilikte Öfke Problemleri ile Nasıl Başa Çıkılır?

Eğer siz de “eşimin öfke kontrolü yok” diyenlerdenseniz, bu konuda mutlaka profesyonel bir destek almanızı öneriyoruz. Bu adıma geçmeden önce eşinizin öfke kontrolü olduğunu kabul etmesi ve bunun üstesinden mutlaka gelmek istemesi, öfke sorununun tedavi edilmesi açısından önemlidir. Ancak bu aşamada eşinizi doktora gitmeye ikna etmek için, yargılayıcı ve öfkeli bir dil kullanmaktan mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Eşinizin yaşadığı bu öfke sorununun, ilişkinizi ve kendi ruh halinizi olumsuz etkilediğini, gayet sakin ve yapıcı bir dille ona aktarabilirsiniz. Bu konuyla alakalı duyduğunuz endişeyi, basit, yalın ve sakin cümlelerle onunla paylaşmayı deneyebilirsiniz.


Image by Freepik