Evlilikte suçlama ve yargılama 11 Tem 2023

Evlilikte suçlama ve yargılama, sağlıklı bir ilişkiyi olumsuz etkileyen ve çözüm yerine sorunları arttıran bir davranış biçimidir. İlişkideki taraflar arasında suçlama ve yargılama, karşılıklı güvensizlik, iletişim kopukluğu ve duygusal mesafe oluşturarak ilişkinin temel dinamiklerini zayıflatır. Bu durum, çatışma çözme sürecini engeller ve yerine birbirini suçlamaya ve yargılamaya odaklanan bir döngü yaratır. Sağlıklı bir evlilik için önemli olan ise anlayış, empati, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımdır. Suçlamalar yerine birlikte sorunları çözmek için ortak çaba göstermek, ilişkinin sürdürülebilirliği ve mutluluğu açısından büyük önem taşır.

Evlilikte Saygısızlık, Suçlama ve Yargılema

Evlilikte suçlama ve yargılama, çiftleri boşanmaya sürükleyebilecek en önemli iletişim sorunlarının başında gelmektedir. Evlilik yaşamı içerisinde bazı tartışmaların yaşanması oldukça sağlıklı ve olağan bir durumdur. Ancak bu tartışmaların çözümsel bir amaca hizmet etmeden,sadece karşı tarafı suçlayıcı veya rencide edici bir dille gerçekleşmesi, daha büyük sorunların yaşanmasına ve işleri içinden çıkılamaz çözümü oldukça zor bir boyuta taşıyabilmektedir.

Evlilikte suçlama ve yargılamanın sık yaşanması evlilikte mutsuzluk olduğunun en önemli belirtilerinden biridir. Eğer eşlerden biri diğer eşi suçluyor ve yargılıyorsa, bu onun ilişkiden memnun olmadığını, diğer bir deyişle ilişkiden keyif almadığını göstermektedir. Tam da bu aşamada suçlayan ve suçlanan eş arasında sorunlar çözülmediği takdirde, bu durum karşılıklı bir güç savaşına dönüşerek iletişimde bir kısır döngünün yaşanmasına sebebiyet getirebilir.Eşler arasında suçlama ve yargılamanın bir iletişim alışkanlığına dönüşmemesi adına, sorunları çok geçmeden hoşgörülü ve yapıcı bir dille konuşarak çözmek oldukça önemlidir.

Evlilikte Suçlama ve Yargılamanın Nedenleri Nelerdir?

Evlilikte suçlama ve yargılamanın yaşanmasının kişisel ya da karşı tarafa bağlı olarak birçok sebebi olabilir. Ancak bunların en önemli nedenlerinden biri, eşlerin evlilik yaşamlarından dolayı mutsuz veya tatminsiz olmalarından kaynaklanmaktadır. Eşiyle birçok konuda ortak paydada buluşamayan, cinsel uyumsuzluk yaşayan ya da çeşitli iletişim sorunları yaşayan bireyler,eşlerine karşı suçlayıcı ve yargılayıcı bir tutum içerisine girebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki,evlilik yaşamı içerisinde her zaman en kolay yol karşı tarafı suçlamak, en zoru ise kişinin kendi hatalarının farkına varabilmesidir. Sadece karşı tarafı suçlayan eşler, yaşanan sorunların bütün sorumluluğunu da tamamen karşı tarafa yüklemektedirler. Bu yaklaşımların bir sonucu olarak ise, evlilik içerisinde daha sık tartışmalar yaşanabilir ve eşler birbirinden giderek uzaklaşabilir.

Evlilikte suçlama ve yargılamanın yaşanmasının bir diğer nedeni de eşlerin kendilerini ilişki içerisinde yetersiz ve eksik hissetmeleridir. Kendisini eşine göre daha yetersiz hisseden bireyler,bu açıklarını kapatmak için karşı tarafı suçlama ve yargılama yoluna gidebilirler. Buradaki esas amaç, karşı tarafın özgüvenini eksilterek kötü hissetmesini sağlamaktır.

Sorumluluk almaktan kaçmak da evlilikte suçlama ve yargılama yaşanmasına neden olan tavırlar arasındadır. Bazı bireyler, mutsuz giden evliliklerinde direkt bir suçlu ararlar. Kendi hata ve eksiklerinin sorumluluğunu almak yerine, karşı tarafı yargılayabilirler. Mutsuz bir ilişkinin yükünü almak yerine, kendilerini haklı çıkararak hatalarını kapatmaya çalışırlar ve devamlı olarak karşı tarafı suçlarlar.

Evlilikte Suçlama ve Yargılamaların Önüne Geçmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Evlilikte suçlama ve yargılama problemlerinin çözülmesi, evliliklerin sağlıklı ve uzun bir şekilde devam etmesi adına oldukça önem taşımaktadır. Eşler var olan sorunların üzerini kapatmamalı ve içlerinde biriktirmemelidirler. Karşı tarafı suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil kullanmadan var olan

sorunlara erken müdahalede bulunmak, yani karşılıklı konuşarak çözüm yolu bulabilmek, eşler arasındaki birçok sorunun çözülmesine yardım eder. Özetle, eşlerin yaşadıkları sorunlara karşı çözümsel bir dil geliştirmeleri evliliklerinde mutluluğu yeniden bulmalarına olanak
tanıyabilmektedir.

Bir diğer önemli nokta ise, evliliklerinde mutsuz olan bazı bireyler karşı tarafı devamlı olarak suçladıklarının farkında olmayabilirler. Oysaki bu alışkanlıklarını kenara bırakarak,mutsuzluklarının gerçek nedenlerine odaklandıkları zaman, ilişkilerindeki asıl sorunu iyileştirme yoluna gidebilirler. Sorunlarını çözen eşler ise, birbirlerini suçlamaktan ve yargılamaktan vazgeçerler.

Evlilik içerisinde kendisini eksik hisseden veya yeterli derecede özgüvene sahip olamayan eşler özgüven kazanımı için çaba gösterebilirler. Özgüven problemleri konusunda tek başına üstesinden gelemeyen bireyler ise, bir terapist eşliğinde bu sorunun asıl kaynağına odaklanarak, özgüven duygusunu yeniden iyileştirmek için bir yol haritası edinebilirler.

Evlilikte suçlama ve yargılamalar, bazen eşlerin çok istemesine rağmen çözüme kavuşmayabilir.Eğer bu aşamada tıkanıklık yaşıyor ve ilişkinizdeki sorunları çözmekte zorluk çekiyorsanız çift
terapisi desteği almanızı öneriyoruz.

Çift terapisinde kazanacağınız farkındalıkları ise şöyle sıralayabiliriz;

 • Evlilikte saygısızlık ve eşine karşı soğukluk yaşayan bireyler bu davranışların altında yatan gerçek nedenlerle yüzleşerek, bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda daha bilinçli
  davranabilirler.
 • Uzak geçmişte yaşanmış sorunlara odaklanmak yerine, yakın geçmişte yaşanan güncel sorunların varlığına dikkat çekilmesi sağlanır. Her iki tarafın da gösterdiği ve göstermediği tüm çabalar konusunda yeniden cesaretlendirilmesi sağlanır.
 • Eşler arası sorumluluklar kavramı yeniden ele alınır. Eşlerin birbirlerine karşı beklentileri ve istekleri konusunda net olmaları sağlanır.
 • Evlilikte aile sorunu, bazen tüm problemlerin yükünü tek bir eşin almasına zemin hazırlayabilir. Çift terapisinde, eşlerin yaşadıkları tüm problemler daha geniş bir bakış ile ele alınır. Problem çözme teknikleri konusunda eşlere farkındalık kazandırılır.
 • Evlilikte yaşanan mutsuzluğun suçunu, sadece diğer eşe yüklemek yerine gerekli sorumluluğu kendisinin de alması konusunda cesaretlendirilir.

  Her iki eşe de uyguladıkları tüm davranışların, düşüncelerin ve duyguların sorumluluğunun kazandırılması sağlanır.

  Konu ile ilgili terapi ve danışmanlık hizmetlerimize Çift ve Aile terapisi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

  Image by katemangostar on Freepik