Geniş aile problemleri 16 Tem 2023

Geniş aile problemleri, evli çiftlerin ilişkisine yakın akrabaların çok fazla dahil olması ile yaşanmaktadır. Evlilikte aile sorunu, özellikle bizim gibi birçok farklı kültürleri içerisinde barındıran ülkelerde evli çiftlerin sık yaşadığı problemler arasında gösterilmektedir.Unutulmamalıdır ki, her aile farklı gelenek, göreneklere ve düşünce yapılarına sahiptir.Dolayısıyla akrabaların birbiriyle bazı fikir ayrılıkları yaşamaları gayet doğal bir durumdur.Ancak bu doğal çatışmaların yarattığı gerginlikler eşlerin yaşamına etki etmemelidir. Evli çiftler akrabaları ve evlilik yaşamları arasındaki sağlıklı dengeyi iyi kurabilmelidir.

Geniş Aile Problemleri Neden Yaşanır?

Aileler yüzünden biten evlilikler genellikle ailelerin, çocuklarının evlilik yaşamları üzerinde çok fazla karar alma ve konuşma hakkını kendilerinde görmeleri sonucu gerçekleşir. Ancak evlilik, iki kişi özelinde ve bu iki kişinin tamamen kendi özgür iradeleri ile kurdukları çekirdek bir yaşam alanıdır. Bu yaşam alanı üzerinde, ailelerin çok fazla karar almaya çalışmaları ya da bu düzeni yönetmeye çalışmaları eşler arasında problemlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.Dolayısıyla evlilikte ailelerin karışması evlilik kurumunun özünü zedelemektedir. Esasında,eşlerin tüm evlilik yaşamı süresince birçok konuda ailelerine danışmaları ve fikirlerine ihtiyaç duymaları gayet doğal bir durumdur. Ancak tüm evli çiftler için gerekli olan, tüm özel kararlarını birlikte alarak ilerleyebilme yetisidir.

Geniş aile problemlerinin yaşanmasının diğer sebeplerinden biri de bireyin eşinin ailesi ile olan anlaşmazlıklarıdır. Bu anlaşmazlıkları tetikleyen faktör ise kültürel farklılıklardan doğmaktadır.Eşin ailesinin taşıdığı kültürel özellikler, değer yargılar ve fikirlere ayak uydurmakta zorlanma sonucu belirgin iletişim problemleri yaşanabilir. Bunların dışında, diğer ailenin kültürel değerlerine saygı duymama ve açık, net bir iletişim kuramama da aile içi problemler yaşanmasını tetikleyebilir.

Geniş aile problemlerine yol açan diğer faktörlerden biri de evli çiftlerin ailelerinin birbirleri arasında yaşadıkları iletişim problemlerinden kaynaklanmaktadır. Her ailenin gelenek görenek anlayışı ve düşünce yapısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu farklılıklar neticesinde iletişim kopukluklarına bağlı bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Geniş aile problemlerini tetikleyen diğer unsur ise, ailelerin birbirinden maddi veya sosyoekonomik özellikler bakımından farklılıklar taşımasıdır. Çünkü her birey büyürken farklı imkanlara sahip olmuştur. Dolayısıyla bu imkanlar, eşlerin birbirinden ve hayattan beklentilerini doğal olarak etkilemektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olan ailenin evlilik aşamasında çocuklarına daha fazla yardımcı olması da bu problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Geniş Aile Problemleri Nasıl Çözülür?

Geniş aile problemlerinin çözümünde ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerden en önemlisi, çocuklarının evlilik yaşamına ve aldıkları her karara saygı duymalarıdır. Özellikle anlaşamayan eşlerin aileleri, birbirlerinin taşıdıkları kültürel özelliklere ve gelenek anlayışına hoşgörü ile yaklaşmayı öğrenmelidir.

Geniş aile problemlerinin çözülmesini sağlayacak diğer çözüm yollarından biri ise, ailelerin kendi istek ve arzularını ikinci plana atmaları gerektiğidir. Çünkü burada önemli olan husus, çocukların istekleri ve mutluluğudur. Neticede evlilik iki kişinin istekleri, düşünceleri ve kararları üzerine kurulu olması gereken bir kurumdur.

Geniş aile problemlerinin yaşanmaması veya önüne geçilmesi için eşlerin tutum ve davranışları oldukça önemlidir. Özellikle eşlerin, kendi ailelerini evlilikleri özelindeki konulara müdahil etmemesi gerekmektedir. Eşlerin kendi yaşamlarıyla alakalı tüm sorun veya konuları kendi aralarında özel olarak çözmeleri ve herhangi bir akrabayı bu sürecin içine dahil etmemeleri,geniş aile problemlerinin aşılması adına oldukça önemlidir.

Ayrıca bireyler, eşlerinin ailelerini tüm farklılıklara rağmen olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeleri ve kültürel değerlerine saygı duymaları geniş aile problemlerinin çözümü açısından kesinlikle büyük önem taşımaktadır.

Kısaca geniş aileler, birçok kişiyi bir araya getiren ve güçlü bağlantılar oluşturan özel topluluklardır. Ancak, zaman zaman geniş ailelerde bazı problemler ortaya çıkabilir. Özellikle iletişim eksikliği, farklı görüşler ve çıkar çatışmaları gibi sorunlar aile içi gerilimi artırabilir. Bu tür problemlerin çözümü için açık ve sağlıklı iletişim kanallarının kurulması, anlayışlı bir tutum sergileme ve empati gösterme önemlidir. Ayrıca, sorunların erken tespiti ve uygun şekilde ele alınması da aile ilişkilerini güçlendirmek için önemlidir. Böylelikle, geniş ailelerdeki problemler aşılabilir ve sağlıklı bir aile ortamı oluşturulabilir.

Konu ile ilgili terapi ve danışmanlık hizmetlerimize Çift ve Aile terapisi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Image by Freepik