Uzman Klinik Psikolog

Merve BİCİL

Uzman Klinik Psikolog

Uzmanlık Alanları
Bireysel Terapi & Psikolojik Testler

İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisansını 2009 yılında tamamlayan Uzman Klinik Psikolog Merve BİCİL, lisans eğitimi boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi psikiyatri kliniklerinde, Adli Tıp Kurumu’nda, Fransız Lape Hastanesi’nde staj yapmıştır. Okan Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikoloji, Yetişkin – BDT Odaklı) Yüksek Lisans Programı’nı 2013 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu kapsamında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji biriminde yetişkinlerle bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür. Hem öğrenciliğinde hem de mezun olduktan sonra gönüllü olarak çeşitli projelerde yer almıştır.

Mezuniyetinin ardından Gottman Çift Terapisi ve İmago Çift Terapisi 1.Düzey eğitimlerini, EMDR 1. Düzey Eğitimi’ni; bunun yanı sıra Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI, WISC-R ve WISC-IV eğitimleri ile Tevfika İkiz’den 2 yıl süreyle Rorschach Testi’nin uygulanması ve psikanalitik olarak yorumlanması eğitimini almıştır.

 

2013-2018 yılları arasında Dr. Emel Stroup tarafından verilen Beck Yönelimli Kognitif Terapi süpervizyon ve konsültasyon gruplarına katılmış, bu alanda eğitimler almaya devam etmiştir. Terapistlik becerilerini ve bilgilerini geliştirmek adına halen Beck Yönelimli Kognitif Terapi alanında süpervizyon almaya devam etmektedir. 2011 yılından beri Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde hem poliklinik hem de yataklı servislerinde çalışmıştır. Çeşitli üniversitelerde Psikoloji Lisans ve/veya Yüksek Lisans programlarında yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmıştır.

 

Halen Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vererek akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Bir yandan da Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi ve EMDR yaklaşımlarını kullanarak yetişkin ve ergenler ile bireysel terapi süreçlerini yürütmektedir.

Uyguladığı Testler