Beier Cümle Tamamlama Testi

56 eksik cümleyle 8 – 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanan A formu ve 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki bireylere uygulanan B formu olan bir projektif testtir. Test, tamamlanması beklenen eksik cümlelerden oluşur. Eksik cümlelerin tamamlanmasıyla bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını, duygu ve düşüncelerinin yansımalarını tahmin edebilmek mümkündür.

 

Beck Depresyon Envanteri

Kişinin depresyon düzeyini ve riskini ölçmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir envanterdir. Aaron Beck tarafından tasarlanmıştır. 21 maddeden oluşur ve uygulanan kişiden her madde için kendine en uygun olan ifadeyi işaretlemesi beklenir.

 

SCL 90 Belirti Tarama Testi

90 maddeden oluşan bir psikolojik belirti tarama listesidir. Bireyde olabilecek yakınmalara ve bunların ne derecede seyrettiğini öğrenmeye yönelik uygulanan bir tarama testidir. 9 alt test ve bir ek skala olmak üzere 10 alt testten oluşur.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

16 yaş ve üzerindekilere uygulanan bir kişilik envanteridir. 566 maddeden oluşur. Bireyin depresyon, hipokondriyazis, histeri (konversiyon), psikotik sapma, kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), paranoya (şüphecilik), psikasteni (saplantı-takıntı), şizofreni, hipomani (duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), sosyal içe dönüklük (çekingenlik) alanlarındaki durumunu ölçmek amacıyla uygulanabilir.

 

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bireylerin ilgi ve yeteneklerini daha iyi tanımalarında, okul ve ders seçimlerinde bireye uygulanan bir mesleki tercih envanteridir. Holland’ın belirlediği altı farklı kişilik tipine yönelik olarak oluşturduğu envanterdir ve bu kişilik tipine sahip bireylerin tipik olarak hangi meslekleri seçtiğine dair bilgiler elde etmek amacıyla kullanılır.

 

Rorschach

10 adet mürekkep lekesinden oluşan kartlarla uygulanan bir psikanalitik test tekniğidir. Birey iç dünyasındaki dinamiklerden yola çıkarak kartlardaki desenleri yorumlar. 7 yaş ve üzerindeki her yaştan bireye uygulanabilecek bir projektif testtir.

 

WAIS

Weschler Yetişkinler İçin Zeka Testi 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen bir testtir. Sözel ve performans olmak iki ana bölümden oluşan bu testin uygulaması yaklaşık 60-90 dakika sürmektedir.